Privacy

Ons privacybeleid

Wie zijn we
Ons website-adres is: https://www.chvbit.nl/. De website waar u nu deze pagina van leest.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

Aanhef, voor- en achternaam:
Voor de juiste aanhef in communicatie met u, bijvoorbeeld als antwoord op uw vraag in ons contactformulier of bij het verlenen van een opdracht.

Adres en woonplaats:
Voor het uitvoeren van de opdracht. Dit adres wordt ook op de factuur geplaatst.

Telefoonnummer:
Voor eventuele telefonische communicatie over uw opdracht of voor het beantwoorden van uw vraag.

E-mailadres:
Voor de communicatie over uw opdracht, het toesturen van orderbevestigingen en facturen.

Ordernummer:
Met een ordernummer kunnen we makkelijker uw gegevens opzoeken bij vragen of het beantwoorden van vragen.

Wanneer worden deze persoonsgegevens gebruikt?
De hiervoor beschreven persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor het registeren van een opdracht en het bezorgen van eventuele apparatuur en het verzorgen van de installatie.

Bezoek van onze website
Wanneer u onze website bezoekt dan worden er cookies gebruikt. Met deze cookies zorgen wij ervoor dat uw ervaringen op de website beter zijn, en kunnen we volgen wat u op de website doet. De cookies die wij gebruiken zijn functionele cookies.

Invullen contactformulier
Wanneer u bij ons het contactformulier invult, dient u uw naam en uw e-mailadres op te geven. Deze informatie gebruiken wij om uw vraag te kunnen beantwoorden via e-mail. Deze gegevens bewaren wij in een apart mapje in ons mailprogramma en verschonen wij regelmatig, opdat wij niet te lang persoonsgegevens vasthouden.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics
Op onze website worden het bezoek- en klikgedrag geanalyseerd via Google Analytics. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vindt u hun privacybeleid met meer informatie.
Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte van het IP-adres is namelijk geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij helaas geen invloed op.

Hoe de verzamelde informatie wordt beveiligd
Wij zorgen voor fysieke beheerprocedures om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie te beschermen, onder andere door:
• Het verzorgen van verschillende andere technische en organisatorische beveiligingsmethodes ter bescherming van verzamelde gegevens.
• Alleen aan medewerkers die vanuit hun functie toegang tot de gegevens nodig hebben, toegang te verschaffen tot uw persoonlijke informatie. Deze medewerkers hebben instructies ontvangen hoe om te gaan met uw persoonlijke informatie.
• Alleen samen te werken met derden die waarborgen dat zij al hun computersystemen en processen adequaat beveiligen en die ervoor in staan dat uw gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u uw gegevens aan ons hebt verstrekt.

Welke derden hebben toegang tot uw gegevens?
Wij geven alleen uw gegevens door aan derden wanneer dat voor onze dienstverlening aan u benodigd is of wanneer dat wettelijk vereist wordt. Partijen die uw gegevens ontvangen zijn IT-dienstverleners van ons, betaaldiensten en overheidsdiensten. Wanneer derden uw gegevens verwerken ten behoeve CHvBIT en als verwerker worden aangemerkt, heeft CHvBIT met die derden een verwerkersovereenkomst gesloten.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?
Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatste opdracht. De gegevens van potentiële klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer zijn wij wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wil u uw gegevens inkijken of laten verwijderen?
Neem contact op en wij maken het voor u in orde, uiterlijk binnen vijf werkdagen. Mocht u er aanleiding toe zien, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.